Eva Vingáriková: +421 911 537 914
gl.spol.sro@gmail.com

GLspol,s.r.o.
Detva 3179
96212, Detva
Prevádzka: Ul. Mieru 1673/1, 98401 Lučenec

Fakturačná adresa:
Detva 3179, 962 12 Detva
IČO: 46801863
DIČ: 2023581483
IČ DPH: SK2023581483


Číslo účtu (IBAN ČSOB): SK57 7500 0000 0040 1654 3980